Bodycams - Kropsbårne kameraer


De fleste har efterhånden set ganske dramatiske videoklips sikret fra bodycams fra ind- og udland. 
Videosekvenser, som typisk har været genstand for meget debat omkring myndighedspersoners ageren og dispositioner i konkrete magtanvendelses- og retshåndhævelses situationer.

Bodycams kan dog også bruges til meget andet i en dansk og mere jordnær kontekst. I Danmark anvendes bodycams eller kropsbårne kameraer bl.a. af civile vagter, buskontrollører, private vagter samt p-vagter m.fl.

Bodycams anvendes præventivt og som bevissikring af eks. vagter og dørmænd i restaurations- og nattelivet. En dørmand kan eksempelvis aktivere sit bodycam demonstrativt inden en gæst kommer med verbale og fysiske udfald mod personalet. Her kan dørmanden meget tydeligt signalere, at han vil optage gæstens næste handling. Dørmanden kan efterfølgende påvise et meget faktuelt hændelsesforløb af en given situation, hvilket kan medvirke til færre klager og anmeldelser.

Hvad siger loven om brugen af Bodycams?
Da bodycams fortsat er en forholdsvis ny teknologi er der ikke en egentlig lov. Bodycams er pr. definition ikke "videoovervågning", men er dog reguleret.

  • Bodycams er formelt underlagt Datatilsynet, som er en offentlig myndighed.
  • Det er tilladt at anvende bodycams uden forudgående godkendelse hos Datatilsynet (dette skulle man tidligere)
  • Reglerne for databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder (GDPR principperne)
  • Data skal slettes maksimalt efter 7 dage (skal være formål med lagring). 
  • Personer som optræder på film kan bede om indsigt i materialet.
  • For at være 100% i "compliance" må vagter/operatører ikke kunne se sekvenser på enheden (forensics). 
  • Data skal være "krypteret" eller sikret på anden vis.


TacOut råder over kvalitets bodycams, som fuldt ud lever op til bekendtgørelser og løsninger, som koster en "brøkdel" af de meget ressourcetunge og dyre løsninger, som typisk anvendes af statslige aktører.

TacOut har således hjulpet flere mindre virksomheder med at implementere bodycam løsninger til både brug for sikkerhed, compliance samt dokumentation af personalets praksis - vores løsninger er særdeles populære blandt vagt- og sikkerhedsbranchen medlemmer.

Større private virksomheder og statslige organisationer tilbydes state-of-the art teknologi fra den ledende producenter. TacOut kan tilbyde  server løsninger herunder både cloud og lokalt hostede løsninger samt bevissikringssystemer. 

Du kan kontakt os på info@tacout.dk hvis du ønsker en produktfremvisning eller et møde med os om bodycams.

Læs mere på vores dedikerede side bodycams.dk eller se vores udvalg til private og mindre virksomheder her.